”Jag fäster mig särskilt vid den goda kvaliteten på illustrationerna men layout och urval är också utförda på berömvärt sätt och texten är saklig och intressant. Jag vill påstå att det är den bästa populärvetenskapliga vapenbok, som kommit ut i Sverige.”

Staffan Kinman
ordförande i Svenska Vapenhistoriska Sällskapet


”Speciellt är jag tilltalad av illustrationerna och layouten, som är av absolut högsta klass. Innehållet är varierande och ger en god överblick av många olika vapen och deras användning ...
Boken har berett mig stor glädje och är ett trevligt tillskott till mitt vapenbibliotek.”

Olof P Berg
blankvapenkännare


”Alt i alt er boken ’Sablar också!’ en meget fin og grundig bok, som likevel på en populær og lettfattelig måte klarer å framtstille blankvåpenes historie i grove, oversiktlige drag.”

Red., MTM – tidskrift (nr 117) från Norsk Våpenhistorisk Selskap

   

”Med denna populärhistoriska bok om svärd vill dess huvudförfattare Jan Hendén (tillika bokens utgivare, grafiska formgivare och medillustratör) beskriva vapnet ur flera aspekter: hur det utvecklats genom historien (historia och arkeologi), tillverkats (vapensmide), och brukats (fäktkonstens historia).

...en intressant och underhållande bok som i sin detaljskärpa vittnar om ett brett kunnande från författarens sida. Lägg därtill en klar och pedagogisk layout med rikligt bruk av illustrationer, färgfoto och teckningar. Bra källhänvisning med utmärkt förteckning över relevanta internetadresser finns också.”

Dick Nilsson, Bibliotekstjänst

”...en meget bredt formuleret gennemgang af især blankvåbnenes udvikling gennem tiderne, illustreret med pragtfulde, store farvefotos, som viser ypperlige exempler fra de forskellige våbengrupper. ...og så er der specielt interessant afsnit om Eskilstuna, som er de svenske våbensmides by. … Det er også blevet plads til at beskrive forskellige vigtige, historiske slag, f. x. slaget ved Lützen i 1632, hvilket gør bogen endnu mere læseværdig...
Dette er alt i alt en meget grundig bog, der bugner af oplysninger, som kan være til gavn, ikke bare for nye våbeninteresserede, men så sandelig også for de mere drevne udi denne metier.
Det falder derfor recensenten let at medgive denne bog en varm anbefalning.”

Erik Troldhuus, Våbenhistorisk Tidsskrift, nr 7, nov 2004